วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ความเป็นมาของผลไม้งานมงคล  ผลไม้ = ผล + ไม้

     คำนี้จึงสามารถอธิบายได้ว่า สิ่งที่เป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตจำพวกพืช โดยลักษณะรวมๆ จะมี
รูปทรงคล้ายทรงกลมหรือทรงรี ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันบ้างตามสายพันธุ์ โดยปกติผลไม้จะต้องมี
เปลือกหรือมีสิ่งที่ห่อหุ้มเนื้อที่อยู่ข้างใน ซึ่งมักจะถูกนำไปเป็นอาหารโดยมนุษย์หรือสัตว์
     ในส่วนของการเจริญเติบโต สามารถขยายพันธุ์ได้โดยดอก เมล็ด หรือ อื่นๆ ซึ่งผลไม้ที่ออกมานี้ตอน
แรกจะมีขนาดเล็กและมักจะไม่ค่อยถูกนำมารับประทานโดยมนุษย์ แต่เมื่อเติบโตจนสุกงอม จะมี
ลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิม คือ เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง มีกลิ่นหอม และรสหวาน เป็นต้น จน
สามารถนำมารับประทานหรือประกอบอาหาร ส่วนมากมักจะเป็นอาหารหวาน
ถ้าผลไม้สุกงอมเต็มที่จะมีลักษณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้น้อยลง เช่น เน่าเสีย บูด ขึ้นรา เป็นต้น และ
จะหลุดร่วงจากต้นลงสู่พื้นดินหรือพื้นน้ำ กลายเป็นอาหารให้แก่ห่วงโซ่อาหารลำดับถัดไป เช่น
แบคทีเรีย จุรินทรีย์ จนกลายเป็นอินทรียธาตุหรืออนินทรียธาตุ หมุนเวียนเป็นวัฏจักรต่อไป
การที่จะบอกได้ว่าเป็นผลไม้อะไรนั้น จำเป็นต้องมีสิ่งบ่งชี้อื่นๆ ประกอบหลายอย่าง เช่น เปลือกมี
ลักษณะเป็นหนามและแข็ง เนื้อข้างในสีเหลือง หมายถึง ทุเรียน เป็นต้น


 ทุเรียน (Durian)
         เป็นผลไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองมาก มีเนื้อในที่สวยงามสีเหลืองดั่งทองคำ ด้วยความฉลาดหลักแหลมของธรรมชาติ จึงได้สร้างเกราะคุ้มกันเนื้อในสีทอง โดยการสร้างหนามแหลมคมรอบตัวเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายต่างๆ มารบกวน ดังนั้น ทุเรียนจึงเป็นผลไม้มงคลที่ชื่อว่าเป็นตัวแทนของความฉลาดหลักแหลม เข้มแข็ง สามารถป้องกันตนเองได้

 

ผลไม้มงคล (กล้วย)กล้วย (Banana)
         ผลไม้มงคลที่เกิดขึ้นจากลักษณะของกล้วยที่มีจำนวนมากใน 1 หวี มีความเชื่อว่าการกินกล้วยจะทำให้
         มีเด็กที่เกิดมาเป็นคู่ หรือเป็นแฝด อีกทั้งยังเชื่อว่ากล้วยเป็นตัวแทนของการขยายธุรกิจของครอบ
ครัวอีกด้วย

         สำหรับคนไทย จะเห็นได้ว่าต้นกล้วยจะถูกใช้ในขบวนขันหมาก โดยต้องขุดให้ติดรากหรือมีตา
เลือกหน่อที่สมบูรณ์ และขุดมาเป็นคู่ นำมาประดับตกแต่งด้วยกระดาษสีให้ดูสวยงาม และคู่บ่าวสาวจะ
ต้องทำการปลูกร่วมกัน คล้ายเป็นการเสี่ยงทายอย่างหนึ่ง หากต้นกล้วยเจริญเติบโตออกดอกผลสมบูรณ์
จะทำให้ความรักขอหนุ่มสาวคู่นี้เป็นไปอย่างราบรื่น มีลูกหลานเต็มบ้าน ฐานะความเป็นอยู่ก็จะสมบูรณ์
พูนสุข

ผลไม้มงคล (สับปะรด)


สับปะรด (Pineapple)

          เป็นผลไม้มงคลที่คนนิยมนำไปไหว้ในพิธีการต่างๆ เชื่อกันว่า จะทำให้เกิดความรอบคอบรอบรู้
ในสิ่ง
 ต่างๆ ดูแลกิจการงานได้ทั่วถึง สายตากว้างไกลประดุจดั่งสับปะรดที่มีดวงตารอบตัว


ผลไม้มงคล (ลิ้นจี่) ลิ้นจี่ (Lichee)
         เป็นผลไม้ชั้นสูงของคนจีนมาเป็นเวลานาน เล่ากันว่า สมัยหนึ่งฮ่องเต้ต้องให้ทหารผู้ที่ดูแล
 พระองค์จัดหาลิ้นจี่ที่สวยงาม ผิวสวยสีแดงสด เพื่อนำไปถวายพระมารดา และพระมเหสีของพระองค์
เป็นประจำ ลิ้นจี่จึงเกิดการแพร่หลายในขุนนางชั้นสูงต่อกันไปเรื่อยๆ จนเป็นที่นิยมโดยทั่วกัน เพราะผล
ที่มีสีแดงของลิ้นจี่นี่เอง จึงทำให้เป็นที่นิยมนำไปใช้ในงานมงคลต่างๆ ตามความเชื่อที่ว่า สีแดง เป็นสี
แห่งความเป็นสิริมงคล

ผลไม้มงคล (ลำไย) ลำไย (Longan)

         ผลไม้มงคลที่คนจีนบางกลุ่มนำไปใช้ร่วมกับพิธีการสู่ขอหญิงสาว เพราะเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของ
 ความหวานชื่น สำหรับหนุ่มสาวในงานพิธีมงคลนั้นๆ
ในภาษาจีน ลำไยแปลว่า ดวงตามังกร ซึ่งมังกรเป็นสัญลักษณ์ของฮ่องเต้ ดังนั้น จึงหมายถึงความ
 เป็นผู้มีอำนาจ เป็นผู้นำปวงชน และเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือ ฉะนั้นลำไยคือผลไม้มงคลที่เชื่อว่า
เป็นตัวแทนแห่งความรัก ความเป็นผู้นำ และอำนาจวาสนา